Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

kelen

August 04 2017

kelen
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viaskillzmcfly skillzmcfly

July 30 2017

2727 d039 500
Reposted fromladies ladies vianoisetales noisetales

July 29 2017

0546 dbb2 500

hinaofficial:

redditfront:

This picture in McDonald’s was hung sideways

Reposted fromNeonjax Neonjax viaSoulPL SoulPL
kelen
9044 151e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSoulPL SoulPL
kelen
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viawujcioBat wujcioBat
kelen
4253 cb82 500
Reposted fromejacutastic ejacutastic viawujcioBat wujcioBat
kelen
0622 1c82
Reposted fromGIFer GIFer viawujcioBat wujcioBat
kelen
4891 6599 500
darwimon
Reposted fromUbik Ubik viapokemon pokemon
kelen

July 27 2017

kelen
1946 1dfd 500
Reposted fromfungi fungi viaKanister Kanister
kelen

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viazelbekon zelbekon

July 26 2017

kelen
Reposted fromFlau Flau viaZurui Zurui

July 18 2017

kelen
Reposted fromFlau Flau viawujcioBat wujcioBat

July 17 2017

kelen
8528 4dce 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaKanister Kanister
kelen

July 11 2017

kelen
0143 fa6a 500
Reposted fromfungi fungi viaKanister Kanister
kelen
9262 54a8 500
Reposted fromewaryst ewaryst viazelbekon zelbekon

July 10 2017

kelen
2942 037f
Reposted fromtfu tfu viazelbekon zelbekon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl