Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

4525 1de5 500

coelasquid:

I am proud of him.

Reposted fromgoatprincess goatprincess viaskillzmcfly skillzmcfly
7440 6f17

Beat the Dad

Reposted frommyry myry viawujcioBat wujcioBat
kelen
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
2015 58a8

deduction019:

justaperfectevening:

nodaybuttodaytodefygravity:

daniel-stuart:

This is the greatest thing in all of classic Doctor Who

The Doctor has never noped harder

This is literally the best thing ever omg.

Reposted fromDalekTea DalekTea viaBundz Bundz

August 08 2017

kelen
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viazelbekon zelbekon
kelen

August 04 2017

kelen
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viaskillzmcfly skillzmcfly

July 30 2017

2727 d039 500
Reposted fromladies ladies vianoisetales noisetales

July 29 2017

0546 dbb2 500

hinaofficial:

redditfront:

This picture in McDonald’s was hung sideways

Reposted fromNeonjax Neonjax viaSoulPL SoulPL
kelen
9044 151e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSoulPL SoulPL
kelen
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viawujcioBat wujcioBat
kelen
4253 cb82 500
Reposted fromejacutastic ejacutastic viawujcioBat wujcioBat
kelen
0622 1c82
Reposted fromGIFer GIFer viawujcioBat wujcioBat
kelen
4891 6599 500
darwimon
Reposted fromUbik Ubik viapokemon pokemon
kelen

July 27 2017

kelen
1946 1dfd 500
Reposted fromfungi fungi viaKanister Kanister
kelen

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viazelbekon zelbekon

July 26 2017

kelen
Reposted fromFlau Flau viaZurui Zurui

July 18 2017

kelen
Reposted fromFlau Flau viawujcioBat wujcioBat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl